Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego

08.04.2022

Ogłoszono wyniki konkursu studenckiego dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Strefy Green Human Space w Pszczelej Woli. Wręczenie nagród odbyło się 7 kwietnia br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.