Relacja z warsztatów Design Thinking 2016

20.05.2016

Dnia 18 maja 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyły się warsztaty pt. "Design Thinking w przestrzeni miejskiej". Zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Planistów zajęcia poprowadzone były przez dr Waldemara Kociubę – stażystę Stanford University – kolebki DT. Design Thinking jest metodą tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o analizę problemów i potrzeb użytkowników. Dzięki niej praca staje się o wiele bardziej efektywna. W części teoretycznej uczestnicy poznali metodologię Design Thinking oraz jej krótką historię, natomiast w części warsztatowej mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.