Projekt zazieleniania Podstrefy Lublin

13.06.2022

10 czerwca 2022 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyła się prezentacja wyników inwentaryzacji urbanistyczno-przyrodniczej obszaru Podstrefy Lublin na Felinie wykonanych przez studentów I roku gospodarki przestrzennej podczas ćwiczeń terenowych. Inwentaryzacja stanowi integralną część I etapu prac nad projektem zazielenienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców tej części miasta i pracowników firm oraz ukazanie możliwych obszarów współpracy na linii miasto-biznes-uczelnie. Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Lublin we współpracy ze studentami i wykładowcami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz przedstawicielami biznesu, w tym firmą Intrograf-Lublin S.A. – pomysłodawcą projektu.