Projekt Uniwersalność + dla kierunku turystyka i rekreacja

20.06.2023

Projekt ten był współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt Uniwersalność PLUS był związany z realizacją narodowego programu Dostępność PLUS, którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach w zakresie dostosowania przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Zdjęcia ilustrują przebieg szkoleń dla studentów. Fot. J. Szczęsna, M. Zembrzycki