Podsumowanie projektu Uniwersalność + dla turystyki i rekreacji

20.06.2023

Forum podsumowujące projekt Uniwersalność+ miało miejsce w dniu 12.06.2023 r. Fot. M. Zembrzycki