Koncepcja zagospodarowania strefy Green Human Space - dyskusja

23.06.2022

13 czerwca na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się spotkanie z Radnymi oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Lublinie. Wśród gości był starosta lubelski - Zdzisław Antoń, Artur Rumiński - sekretarz Powiatu Lubelskiego, Waldemar Wapiński - pełnomocnik Zarządu Powiatu ds. strategii i rozwoju oraz Radni. W spotkaniu uczestniczył też Jan Kanthak, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Wydział reprezentowały Władze oraz pracownicy, a także Włądze Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Celem spotkania była dyskusja nad koncepcją zagospodarowania strefy Green Human Space w Pszczelej Woli. Pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz Studenci kierunku gospodarka przestrzenna przygotowali projekt zagospodarowania wyżej wymienionego obszaru. Fot. Michał Zembrzycki