Immatrykulacja 2023

05.10.2023

Uroczysta immatrykulacji studentów I roku studiów I stopnia odbyła się 2 października w auli Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. W Immatrykulacji uczestniczył JM Rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski, Władze Wydziału, opiekunowie I lat studiów, pracownicy administracji oraz przede wszystkim nowi studenci. Fot. M. Zembrzycki