GISday2022 na UMCS

18.11.2022

16 listopada 2022 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbył się GISDay 2022 - święto systemów informacji geograficznej. Głównym organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT UMCS. W ramach święta GIS organizatorzy zaprosili do wysłuchania prelekcji o zastosowaniu GIS w różnorodnych dziedzinach, np. „Pokrewieństwo przestrzenne, czyli o GISie w genealogii”. Można było też wziąć również udział w konkursie tematycznym, jak również wypróbować GIS w praktyce, uczestnicząc w warsztatach, takich jak „Pierwsze kroki w QGIS” czy „Jak działa nawigacja”. Wydarzenie było skierowane głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych i zgromadziło ok. 300 osób. Fot. Michał Zembrzycki