Drzwi Otwarte 2022 na WNoZiGP

23.03.2022

Drzwi Otwarte na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyły się 21 marca. Odwiedzili nas zainteresowani kandydaci na studia. Koordynatorami wydarzenia były dr Joanna Szczęsna i dr Joanna Sposób. W organizację Drzwi Otwartych włączyły się Władze Wydziału, pracownicy i studenci z kół naukowych. Fot. M. Zembrzycki