Ćwiczenia zarządzania kryzysowego

01.12.2022

29 listopada odbyły się ćwiczenia powiatowego sztabu kryzysowego Lublin wraz z Policją, PSP, OSP oraz innymi służbami, zorganizowane przez firmę Celius, z merytorycznym wsparciem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ćwiczenia obejmowały koordynację działań podczas symulowanego incydentu na moście w miejscowości Osmolice. Fot. Michał Zembrzycki