50. Jubileuszowa Studencka Debata

20.03.2019

W poniedziałek 11 marca br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się 50 jubileuszowa Debata Studencka „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”. Tematem debaty był „Lublin 2030 oczami studentów”. Wydarzenie było połączone z pilotażowymi warsztatami rozpoczynającymi cykl prac nad opracowaniem Strategii Lublin 2030. Link do sprawozdania: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,50-jubileuszowa-studencka-debata,75659.chtm