1500. odczyt Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

08.12.2023

Galeria zdjęć z uroczystego 1500. odczytu naukowego Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego, który odbył się 7 grudnia 2023 roku. Program obejmował trzy prelekcje: 1) „1500 odczytów w 600 sekundach”, który wygłosił prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, Przewodniczący OL PTG (Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej UMCS). 2) „Wyzwania i perspektywy rozwoju polskiej geografii w czasach niepewności”, referentem był Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS). 3) „Śladami kapryśnych rzek Wisły Środowej i dolnego Wieprza”, będąca fotorelacją z seminarium terenowego, którą zaprezentował mgr Stanisław Kusiak, wieloletni członek OL PTG, podróżnik, fotograf. Autor zdjęć: Michał Zembrzycki