Zmiana zasad funkcjonowania biblioteki

Biblioteka WNoZiGP uprzejmie informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 7 maja 2020 r. Dyrektora Biblioteki Głównej UMCS od dnia 8 maja 2020 r. do odwołania w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS będą obowiązywały następujące zasady: 

 • Przed wypożyczeniem wybranej pozycji w Bibliotece – należy wyszukać jej sygnaturę           w katalogu komputerowym, a następnie  telefonicznie 81 537-68-56  lub mailowo : biblioteka.WNZiGP@poczta.umcs.lublin.pl zamówić oraz ustalić termin odbioru książek.
 • Księgozbiór opracowany tylko w katalogu kartkowym (wydany przed rokiem 1996) będzie dostępny po wcześniejszym podaniu autora/redaktora oraz tytułu wybranej pozycji oraz zamówieniu mailowo : biblioteka.WNZiGP@poczta.umcs.lublin.pl
 • W przypadku zamawiania czasopism oraz wydawnictw seryjnych należy podać dokładny tytuł czasopisma lub serii, tom, numer oraz rok wydania.
 • Studentom będą  udostępnianezasoby magazynowe Biblioteki oraz podręczniki na czas 4 dni, po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu deklaracji czytelnika oraz zobowiązaniu się do przestrzegania regulaminu i terminowego zwrotu wypożyczonych pozycji.
 • W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nieterminowego zwrotu będą obowiązywały zasady jak w regulaminie Biblioteki Głównej: blokada konta bibliotecznego oraz opłata za zagubioną pozycję lub jej nieterminowy zwrot.

Jednocześnie przypominamy, że okres kwarantanny dla książek i innych publikacji przechowywanych w bibliotece wynosi 3 dni, w związku z tym część pozycji znajdujących się w Bibliotece będzie niedostępna.

Zgodnie z Komunikatem z dnia 5 maja 2020 r. Dyrektora Biblioteki Głównej UMCS od dnia 8 maja 2020 r. Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemii Gospodarki Przestrzennej UMCS rozpoczyna działalność w ograniczonym zakresie i z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa:

 • Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.
 • W miejscu obsługi czytelników może znajdować się jedna osoba.
 • Obowiązuje zakaz korzystania z katalogu kartkowego oraz komputerów znajdujących się w czytelni.
 • Czytelnia pozostaje nieczynna do odwołania.
 • Książki oddane do Biblioteki poddane będą trzydniowej kwarantannie.
 • Przy wejściu na teren biblioteki czytelnicy mają obowiązek używania maseczek oraz dezynfekcji dłoni w wyznaczonym do tego miejscu.

  Aktualności

  Data dodania
  19 maja 2020