Zmarła Śp. mgr Danuta Miłkowska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku zmarła

Śp.

mgr Danuta Miłkowska  

ceniony kartograf, pracownik naukowo-techniczny

 

Magister Danuta Miłkowska urodziła się 6. marca 1949 roku.  

Studia geograficzne o specjalności kartografia ukończyła w 1972 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z Uniwersytetem związała całe swoje życie zawodowe. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę w Zakładzie Geografii Fizycznej pełniąc obowiązki kreślarza aż do roku 1987. W latach 1987–1993 pracowała w firmie Techrem w Lublinie. W roku 1993 powróciła do pracy w UMCS. Do 2007 roku pracowała w Zakładzie Geografii Regionalnej na stanowisku specjalisty naukowo-technicznego.

Mgr Danuta Miłkowska brała czynny udział w licznych opracowaniach naukowych ilustrując je rzetelnie i profesjonalnie wykonanymi rycinami. Uczestniczyła w realizacji badań własnych i statutowych Zakładów – Geografii Fizycznej i Geografii Regionalnej.  

Angażowała się w prace Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Za swoją sumienną pracę kilkukrotnie była doceniana – nagrodą Rektora UMCS oraz odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Mgr Danuta Miłkowska była wzorem pracowitości, ale nade wszystko wspaniałym, życzliwym i pełnym optymizmu Człowiekiem.

Na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy Ją znali. 

                                                                                       

 Rodzinie i Przyjaciołom Pani Magister wyrazy serdecznego współczucia składają

Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

oraz cała społeczność akademicka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Dla osób chcących uczestniczyć w pogrzebie zostanie podstawiony autokar w sobotę tj. 27.04 br.
Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy Wydziale Artystycznym UMCS (róg ul. Głębokiej i Al. Kraśnickiej).
Uczestnicy pogrzebu zostaną przewiezieni do domu pożegnań w Lublinie (ul. Cmentarna),
a następnie na mszę pogrzebową do Sobieszyna i z powrotem do Lublina.

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2019