Zmarła Śp. dr Leontyna Barwińska

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 12 września 2021 roku zmarła

Śp.
dr Leontyna Barwińska

emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Pani dr Leontyna Barwińska urodziła się 20 lutego 1926 roku w Lublinie. Studia geograficzne ukończyła w 1952 r. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W okresie 1952-1955 pracowała w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Lublinie. Od roku 1955 pracowała w Katedrze, później Zakładzie Geografii Ekonomicznej Instytutu Nauk o Ziemi UMCS, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt. Była długoletnim, aktywnym członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Towarzystwa Urbanistów Polskich. W ciągu swojej pracy wychowała kilka pokoleń studentów i wypromowała 16 magistrów geografii.

Bardzo pozytywnie zaznaczyła się w życiu społeczności wydziałowej. Zawsze pogodna i życzliwa dawała przykład koleżeństwa i troski o drugiego człowieka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 17 września 2021 r.
na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie o godz. 10.00.

Całej Rodzinie oraz Przyjaciołom wyrazy serdecznego współczucia składają
Kolegium Dziekańskie oraz Koleżanki i Koledzy  z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    16 września 2021