Zmarła Śp. dr Irena Tarraro-Żebrowska

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 2 stycznia 2022 roku zmarła

Śp.
dr Irena Tarraro-Żebrowska

emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Irena Tarraro-Żebrowska (1940-2022) 
Doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii (Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Konrada Rudnickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim).
Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, początkowo w Zakładzie Metod Numerycznych Wydziału Matematyki, następnie w Zakładzie Kartografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz w Instytucie Filozofii Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Prowadziła zajęcia z astronomii ogólnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS oraz Wydziale Filozofii KUL, z matematyki, statystyki, astronomicznych podstaw geografii i kartografii astronomicznej. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 7 stycznia 2022 r. na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie o godz. 14:00.

Całej Rodzinie oraz Przyjaciołom wyrazy serdecznego współczucia składają
Kolegium Dziekańskie oraz Koleżanki i Koledzy z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2022