Zmarł Śp. prof. dr hab. Józef Edward Mojski

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 16 czerwca 2020 r. zmarł

Śp.
prof. dr hab. Józef Edward Mojski

Honorowy Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Urodził się 1 lipca 1926 r. w Trawnikach.
Studia geograficzne ukończył w 1950 r. na Wydziale Przyrodniczym UMCS.
Stopień naukowy doktora uzyskał w 1959 r., a stopień doktora habilitowanego w 1969 r.
W 1979 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

W latach 1950-1996 pracował w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku.

W latach 1996-2006 dzielił się swoją wiedzą ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego, pracując w Instytucie Oceanografii na stanowisku profesora zwyczajnego.

Był również zatrudniony jako profesor na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany był przez całe swoje życie zarówno naukowo, jak i prywatnie jako Absolwent.

W 2018 roku na mocy uchwały Senatu otrzymał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w uznaniu zasług dla poznania budowy geologicznej naszego regionu oraz rozwoju Lubelskiego Ośrodka Geograficznego

Wychowawca wielu pokoleń geografów i geologów. Badacz problematyki geologii czwartorzędu i współtwórca tzw. lubelskiej szkoły lessowej.

Autor licznych publikacji w prestiżowych czasopismach krajowych i międzynarodowych.  Organizator wielu konferencji naukowych.

Aktywny członek wielu krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Wybitny Uczony i Pedagog, ale przede wszystkim Wielki Człowiek, pełen życzliwości i wewnętrznego ciepła, które roztaczał.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom oraz Współpracownikom Pana Profesora składają

Kolegium Dziekańskie i społeczność akademicka Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    18 czerwca 2020