Zmarł prof. dr Andrzej Kęsik

Ze smutkiem zawiadamiamy,

że w dniu 23 lutego 2022 r. w wieku 91 lat zmarł w Kanadzie

Profesor dr Andrzej Kęsik

geograf, geomorfolog, specjalista w zakresie teledetekcji

Absolwent geografii UMCS, rocznik 1952. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę w Katedrze Geografii Fizycznej, a od 1964 r. w nowo utworzonym Zakładzie Kartografii UMCS. Odbył staże na uniwersytetach w Amsterdamie i Londynie oraz w International Training Centre for Aerial Survey w Delft, po których uzyskał dyplom specjalisty w zakresie interpretacji zdjęć lotniczych. Zorganizował przy Zakładzie Kartografii Pracownię Fotointerpretacji i opracował program zajęć dydaktycznych z interpretacji zdjęć lotniczych oraz – jako współautor – napisał podręcznik akademicki z tego zakresu. Działał w Polskim Towarzystwie Geograficznym jako sekretarz (1952-1964) i członek Zarządu Lubelskiego Oddziału (1966-1969). Współorganizował ogólnopolskie zjazdy PTG w 1954 i 1964 r.

W 1970 roku wyjechał na zaproszenie do Uniwersytetu w Waterloo (Kanada), gdzie objął stanowisko associate professor w tamtejszym Departamencie Geografii. Jego badania naukowe dotyczyły zastosowań teledetekcji w kartowaniu geomorfologicznym rejonu Wielkich Jezior, Terytoriów Północno-Zachodnich i Jukonu.

Pracując w Kanadzie, Profesor utrzymywał stały kontakt z Zakładem Kartografii UMCS. Przekazywał do Zakładu najnowszą literaturę zagraniczną, pomoce dydaktyczne oraz programy komputerowe. Przyjeżdżając do Polski zawsze odwiedzał Zakład Kartografii. W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku prowadził wykłady na UMCS dla studentów geografii, specjalności kartografia.

Do końca swoich dni czuł się lubelskim kartografem.

Requiensce in pace.

Koleżanki i Koledzy
z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2022