Zmarł dr hab. Józef Pomian, prof. UMCS

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 marca 2015 roku zmarł

dr hab. Józef Pomian

emerytowany profesor UMCS

 

Józef Pomian urodził się 14 marca 1925 roku w Starym Zamościu. W 1955 ukończył studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. W swoich badaniach naukowych zajmował się głównie genezą i ewolucją gleb. Problematyce gleboznawczej poświęcił dysertację doktorską w roku 1964 i rozprawę habilitacyjną w roku 1972.

 W latach 1974 - 1992 pełnił funkcję kierownika Laboratorium Geochemicznego Instytutu Nauk o Ziemi UMCS, a od roku 1992 do przejścia na emeryturę w roku 1995 pracował w Zakładzie Geomorfologii. W roku 1991 został mianowany na stanowisko profesora UMCS.

Był badaczem, dydaktykiem i wychowawcą, człowiekiem prawym i otwartym na potrzeby innych. Zapisał się na trwałe w pamięci całego środowiska akademickiego. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i społeczne otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m. in. Medal Komisji Edukacji Narodowej,  Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Kolegium Dziekańskie i Pracownicy

Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

 

Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w czwartek 2 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 w Sali Pożegnań Domu Pogrzebowego Styks przy ulicy Cmentarnej na Majdanku w Lublinie, a uroczystości pogrzebowe o 13.45 w Bystrzycy Starej.

    Aktualności

    Data dodania
    31 marca 2015