Zespół Koła GeoIT z wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zdobył grant

Z ogromna przyjemnością informujemy, że studenci z koła GeoIT z wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zostali laureatami pierwszej edycji „Minigrantu im. Anny Pasek dla Kół Naukowych”. Opiekunem koła jest dr Mateusz Zawadzki.

Konkurs dedykowany jest zespołom kól naukowych, które działają w zakresie szeroko rozumianej geoinfromacji, nie tylko w celach badawczych, ale też popularyzatorskich i edukacyjnych.

Na zdjęciu poniżej członkiwie zwycięskiego zespołu: Pani Alicja Nieć, Pani Maja Potęga, Pani Anna Kmińska, Pani Sandra Chrustowska, Pan Patryk Bilski oraz Pan Karol Czerwonka.

Nagrodzony projekt dotyczy opracowania aplikacji internetowej „Naturalne bogactwa Polski – aplikacja web-GISowa o surowcach naturalnych”. Uwzględnia wkorzystanie m.in. metod e-learningu, zaawansowanych narzędzi Systemów Informacji Geograficznej. Odbiorcami aplikacji będą w głownej mierze uczniowie szkół ponadpodstawowych, którym pomoże ona przyswajać wiedzę z zakresu rozlokowania surowców naturalnych oraz ich wpływu na gospodarkę Polski.

Więcej o projekcie na stronie  konkursu: Laureaci – annapasek.org

Polecamy stronę: Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT UMCS i obserwowanie koła GeoIT na FB: GeoIT UMCS - Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    12 lutego 2021