Zaproszenie na zdalne posiedzenie Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG

Serdecznie zapraszamy pracowników wydziału na pierwszy wykład w ramach cyklu otwartych - zdalnych posiedzeń Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.  Prezentacja z elementami naukowymi, koncertowymi i turystycznymi. Czas około 45 minut a potem dyskusja, 17 czerwca 2021, początek o godz. 16. Teams 
Link do spotkania 

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    16 czerwca 2021