Zapraszamy pracowników UMCS na panel dyskusyjny pn. „Dostępność zajęć dydaktycznych dla studentów/doktorantów o szczególnych potrzebach”

[Grafika. Zdjęcie kolorowe, przedstawiające biurko, na którym leży myszka komputerowa, klawiatura oraz monitor brajlowski. Osoba siedząca przy biurku korzysta z monitora brajlowskiego]

Spotkanie odbędzie się w dniu 25.06.2021 r. w godz. 10:00-13:00 na platformie MS Teams.

Poruszymy zagadnienia:

 • Potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami
 • Jak przygotowywać zajęcia dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?
 • Jak dostosowywać materiały dydaktyczne do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami?
 • Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę

Panel prowadzony będzie przez 3 ekspertów posiadających wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z dostępnością zajęć dydaktycznych.

dr Anna Bieganowska-Skóra – moderator panelu

adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS, Sekretarz zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki. Interesuje się przede wszystkim wizerunkiem osób z niepełnosprawnością w mediach, modelem społecznym niepełnosprawności oraz wdrażaniem 8. Artykułu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.
Po dokonaniu zgłoszenia zostanie przesłany link do spotkania.

Panel realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Zespołem ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS.

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynator projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 55 32
e-mail: a.jedrzejewska@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Aleksandra Kiewel
  Data dodania
  18 czerwca 2021