Zamówienia na mapy

Zamówienia na mapy należy składać drogą mailową:
sylwias@poczta.umcs.lublin.pl  lub telefonicznie (81) 537 68 64. W treści
maila należy podać: nazwę mapy (godło), skalę, imię i nazwisko oraz numer
indeksu wypożyczającego. Przesyłanie map odbywa się poprzez usługę
OneDrive, znajdującej się na platformie Office365 (szczegóły logowania na
stronie umcs.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2020