Zakażenie lub podejrzenie zakażenia wirusem SARSCoV-2 ?

Osoby, u których stwierdzono zakażenie lub podejrzenie zakażeniem wirusem SARSCoV-2 (poddane izolacji lub izolacji domowej lub kwarantannie na podstawie decyzji sanepidu)  zobowiązane są zadzwonić pod  czynne całodobowo numery telefonów: 

 506-102-571 lub 506-102-773

Jeżeli sytuacja dotyczy prowadzących zajęcia, zobowiązani są oni do dostarczenia list studentów uczestniczących w zajęciach. Listy obecności należy przekazać mailowo osobie obsługującej studentów danego kierunku lub pozostawić listy na portierni.

 

Any person who has been infected or has a suspicion of being infected with SARSCoV-2 virus (who is in quarantine or in isolation accordingly to the orders of medical staff) is obliged to inform relevant services by calling:

+ 48 573-013-721 (the line is open 24h)

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    7 października 2020