Zajęcia online - Informacja Dziekan Wydziału NoZiGP

Szanowni Państwo Studenci,

w czasie Państwa nieobecności na Wydziale, część zajęć może odbywać się z użyciem platformy Wirtualny Kampus UMCS. Nauczyciele, którzy będą umieszczać tam swoje kursy będą informować Państwa o tym fakcie poprzez system USOS lub z wykorzystaniem maili do poszczególnych roczników studiów. Starostów roku proszę o rozpowszechnianie takich informacji poprzez media społecznościowe i wykonywanie zadań związanych z realizacja programu studiów.

z życzeniami zdrowia,

Jolanta Rodzoś
Dziekan Wydziału NoZiGP

    Aktualności

    Data dodania
    18 marca 2020