XLVIII Olimpiada Geograficzna na UMCS

W dniu 5 lutego 2022 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS  w Lublinie odbędzie się etap okręgowy zawodów XLVIII Olimpiady Geograficznej pod patronatem JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego. Etap wojewódzki składa się zwykle z dwóch części – pisemnej i ustnej. W tym roku, ze względu na pandemię, zostanie zrealizowana tylko pierwsza testowa część.
 
Olimpiada skierowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, a jej celem jest rozbudzenie zainteresowania geografią, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia.
 
Głównym organizatorem zawodów jest Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej przy współudziale Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS oraz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 
 
Szczegółowy program wydarzenia jest załączniku.
 

    Aktualności

    Data dodania
    4 lutego 2022