Wysoko punktowana publikacja - Journal of Cultural Heritage (100 pkt.)

Zachęcamy do lektury najnowszego artykułu, autorstwa dra Jakuba Kuny (Katedra Geomatyki i Kartografii, IGSEiGP) i mgr Łukasza Kowalskiego (doktorant Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, pracownik Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN") opublikowanego on-line w renomowanym czasopiśmie Journal of Cultural Heritage:

J. Kuna, Ł. Kowalski, Exploring a non-existent city via historical GIS system by the example of the Jewish district ‘Podzamcze’ in Lublin (Poland), Journal of Cultural Heritage (2020),

https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.07.010 

Artykuł powstał w wyniku kilkuletniej współpracy autorów w ramach projektu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dotyczącego budowy infrastruktury informatycznej historycznego geoportalu Lublina:

http://teatrnn.pl/bazy-danych/en/

Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Journal of Cultural Heritage otrzyma 100 punktów.

BEZPOŚREDNI LINK DO PUBLIKACJI -

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1296207420304155?via%3Dihub

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2020