Wyniki rekrutacji - co dalej?

14 lipca opublikowane zostały wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Po ogłoszeniu rankingu kandydaci otrzymali od nas wiadomość. Wyniki można także sprawdzić w systemie rekrutacyjnym w zakładce Moje rejestracje.

Jeśli jesteś zakwalifikowany do przyjęcia na studia, w terminie 15-21 lipca dostarcz nam trzy dokumenty w formie papierowej:

 1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego:
  - w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;
  - w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej, Biuro Rekrutacji UMCS; prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.
 3. Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Dokładne miejsce przyjmowania dokumentów podane jest w opisie każdego kierunku w systemie rekrutacyjnym.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do 21 lipca. Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Mapa miasteczka akademickiego UMCS


Jeśli nie udało Ci się zakwalifikować w pierwszej turze - nic straconego! 25 lipca opublikujemy wyniki drugiej tury rekrutacji.

Do tego czasu nie musisz nic robić - udział w II turze rekrutacji jest automatyczny.

Dla osób, którym nie udało się zakwalifikować w I i II turze rekrutacji, uruchomimy rekrutację dodatkową. Zachęcamy do śledzenia strony rekrutacja.umcs.pl!

 

Źródło informacji

  Aktualności

  Data dodania
  15 lipca 2022