Wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim

Przypominamy, że do pierwszego marca do godz. 23:59  trwają zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim. 

 

Link do zapisów w systemie USOSweb »

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia stacjonarne »

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia niestacjonarne »

Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,928,zapisy-na-wyklady-ogolnouniwersyteckie-w-sem-letnim-roku-ak-2020-2021-od-22-02-do-01-03-,98542.chtm

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    27 lutego 2021