"Współczesne trendy w turystyce - szanse, perspektywy, zagrożenia"

Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji "Globtroter" działające przy Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej organizowaną pod hasłem "Współczesne trendy w turystyce - szanse, perspektywy, zagrożenia".

Konferencja odbędzie się 12 maja 2023 r. w formule hybrydowej (stacjonarnie na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, oraz online z wykorzystaniem platformy Teams). Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godzinę 10.00. Uczestnictwo dla prelegentów i wszystkich zainteresowanych jest bezpłatne. Istnieje możliwość publikacji wygłoszonych referatów w czasopiśmie Annales UMCS, sectio B (40 pkt) po spełnieniu kryteriów redakcyjnych i recenzyjnych stawianych przez czasopismo.

Zakres merytoryczny

Zakres merytoryczny konferencji obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z aktualną problematyką turystyki w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W szczególności zapraszamy studentów i doktorantów z kierunków turystyka i rekreacja, geografia, ekonomia, socjologia, zarządzanie, oraz reprezentantów innych pokrewnych specjalności, którzy chcieliby przedstawić wyniki lub problematykę swoich dotychczasowych badań.

Rejestracja

Osoby chcące zaprezentować referat proszone są o wysłanie krótkiej wiadomości na adres mailowy: globtroter@mail.umcs.pl W treści wiadomości prosimy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko prelegenta/prelegentów; nazwa uczelni; rok studiów, rodzaj i kierunek studiów; temat referatu; krótkie streszczenie referatu o objętości 100-250 słów. Z przesłanych przez Państwa abstraktów zostanie wydana Książka Abstraktów w formie pdf. Zgłoszenia należy przysyłać do 4 maja 2023 r. na podany wyżej adres email.

Ważne informacje i daty

Organizator: Studenckie Koło Naukowe TiR "Globtroter" UMCS
Termin konferencji: 12 maja 2023 r.
Termin zgłoszeń na konferencję: upływa 4 maja 2023 r.
Opłaty: konferencja bezpłatna
Forma: hybrydowa (stacjonarnie i online)
Publikacja referatów: możliwość publikacji w Annales UMCS sectio B (40 pkt) po spełnieniu kryteriów czasopisma
Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: globtroter@mail.umcs.pl
Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń i udziału w Konferencji.
 
Patronat

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym przez:
  • JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego,
  • Dziekan Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, dr Jolantę Rodzoś, prof. UMCS,
  • Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS, dr. hab. Wojciecha Janickiego, prof. UMCS,
  • Dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Dorotę Lachowską.

    Aktualności

    Data dodania
    6 kwietnia 2023