Wizyta dr. Andrei Giampiccoli

W dniach 25-26 listopada oraz 9-10 grudnia 2021 gościem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS był Dr. Andrea Giampiccoli z Wydziału Hotelarstwa i Turystyki, Durban University of Technology, RPA. Wizyta Dr. Giampiccoli w UMCS jest efektem jego kilkuletniej współpracy na polu naukowym z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Dr Giampiccoli jest znanym w świecie specjalistą z zakresu turystyki z udziałem społeczności lokalnych (community based tourism), oraz turystyki zrównoważonej.Jest autorem ponad 100  publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Jest inicjatorem licznych międzynarodowych projektów, w tym International Research Group on Tourism, Hospitality and Food. Współzałożycielem grupy jest również dr hab. Anna Dłużewska, prof. UMCS (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej). Aktualnie grupa pracuje nad projektem Street Food Tourism (strona projektu).

W czasie swojego pobytu na UMCS Dr Giampiccoli poprowadził zajęcia dla studentów drugiego i trzeciego roku kierunku Tourism Management oraz dla studentów trzeciego roku specjalności Zarządzanie zasobami turystycznymi, kierunek Turystyka i Rekreacja.   

Dr Giampiccoli  podczas zajęć ze studentami

Spotkał się także z J.M. Rektorem UMCS – Prof. dr. hab. Radosławem Dobrowolskim, Dziekanem WNOZiGP - Dr Jolantą Rodzoś, prof. UMCS, Dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dr hab. Wojciechem Janickim, prof. UMCS oraz zastępcą Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dr hab. Michałem Łuszczukiem, prof. UMCS, celem omówienia zakresu dalszej współpracy na polu naukowym i dydaktycznym.

Kolejna wizyta Dr Giampiccoli planowana jest na kwiecień 2022 roku.

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2021