Wizyta członków zarządu PECSRL

W dniach 23–25 marca 2023 roku w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS gościli prof. Veerle Van Eervelde (Uniwersytet w Gandawie, Belgia), prof. Antonia Paniza Cabrera (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania), prof. Karl Martin Born(Uniwersytet w Vechta, Niemcy) oraz prof. Hannes Palang (Uniwersytet w Tallinie, Estonia) – członkowie zarządu międzynarodowej sieci badań nad krajobrazem The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL).

Wizyta miała na celu zapoznanie się ze stanem przygotowań do 30. jubileuszowej konferencji PECSRL, która odbędzie się w terminie 9–15 września 2024 roku na WNoZiGP UMCS oraz w Zamościu i na Roztoczu. Za jej organizację w Polsce z ramienia PECSRL odpowiadają pracownicy IGSEiGP – dr hab. Ewa Skowronek, prof. UMCS oraz dr Andrzej Tucki. Ostatnia taka konferencja w naszym kraju miała miejsce w 1975 roku w Warszawie (IGiPZ PAN).

Podczas pobytu w Lublinie goście spotkali się z Dyrektorem Instytutu GSEiGP dr hab. Wojciechem Janickim, prof. UMCS, a także zapoznali się z obiektami, w których odbędzie się konferencja. Następnie czteroosobowa grupa pracowników Instytutu w składzie: dr hab. Teresa Brzezińska Wójcik, prof. UMCS, dr hab. Ewa Skowronek, prof. UMCS, dr Renata Krukowska oraz dr Andrzej Tucki, zaprezentowali zagranicznym gościom obiekty infrastruktury w Zamościu.

Ostatnią część wizyty stanowił objazd terenowy na Roztoczu powiązany tematycznie z hasłem i problematyką konferencji „Borderscapes – Past and Future”.

Fot. Ewa Skowronek, Michał Zembrzycki

    Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2023