Ważne informacje dla studentów

Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału NoZiGP,

Uprzejmie proszę o regularne sprawdzanie swojej poczty elektronicznej. Do momentu rozpoczęcia zajęć będzie to główny sposób przekazywania Państwu istotnych informacji organizacyjnych. Część z nich adresowana będzie do określonych grup studentów, a zatem nie może mieć charakteru ogłoszeń umieszczanych na stronie Wydziału.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji planowanego nauczania zdalnego i hybrydowego (realizowanego na Wirtualnym Kampusie i poprzez aplikację Teams). 

W związku z tym, że część zajęć będzie realizowana na platformie Teams wszyscy studenci Wydziału muszą posiadać konta w usłudze Office 365.

Studentów, którzy nie posiadają jeszcze takiego konta proszę o jego założenie. Instrukcja znajduje się pod tym linkiem (https://www.umcs.pl/pl/teams.htm)

Studenci I roku studiów

W związku z potrzebą wykorzystania podczas zajęć aplikacji Teams konieczne jest uzyskanie przez Państwa dostępu do systemu USOS i Office 365.

1. System USOS - informacje dotyczące pierwszego logowania się znajdują się tutaj: https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default

2. Informacje o tworzeniu konta w usłudze Office 365 oraz użytkowania aplikacji MS Teams znajda Państwo tutaj: https://www.umcs.pl/pl/student,20291.htm

Ważne jest by założyli Państwo konto na platformie Office 365 przed 1 października gdyż spotkanie organizacyjne dla Państwa będzie między innymi odbywało się za pośrednictwem tej platformy (link do zespołu został wysłany mailem). A już od 2 października dostęp do Teams będzie potrzebny do uczestnictwa w części zajęć.

W razie problemów proszę o kontakt z Panem Jackiem Wiśniewskim odpowiedzialnym za kwestie informatyczne na Wydziale (e-mail: jacek.wisniewski@umcs.pl)

Z poważaniem,
Wojciech Zgłobicki
Prodziekan ds. Studenckich

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    23 września 2020