Ważne informacje

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zajęcia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez WNoZiGP, zarówno w wersji zdalnej, jak i bezpośredniej rozpoczną się  5 października.

UWAGA STUDENCI!

Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu  się wirusa SARS-CoV-2 obsługa bezpośrednia studentów została ograniczona do niezbędnego minimum.

Przypominamy o obowiązku czytania poczty elektornicznej.

W sprawach studenckich prosimy o kontakt poprzez e-mail w systemie USOSWeb lub telefonicznie

Dane kontaktowe do pracowików dziekanatu znajdują się pod TYM LINKIEM

Legitymacje i zaświadczenia o statusie studenta dla studentów pierwszych lat będą wydawane przez pracowników dziekanatu podczas pierwszych zajęć.  Podstawą wydania legitymacji jest złożenie elektronicznego ślubowania po zalogowaniu się do USOSweba na konto studenta. Studenci pozostałych lat proszeni są o składanie zapotrzebowania przez mail w USOSWeb, a starości wszystkich kierunków proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w sprawie przedłużenia ważności legitymacji.

W roku akademickim 2020/2021 wnioski o stypendia składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Szczegóły: www.umcs.pl, zakładka student/stypendia i kredyty.

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    30 września 2020