Warsztaty terenowe dla uczniów szkół średnich

17 maja 2022 roku w Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie odbyły się warsztaty terenowe dla uczniów szkół średnich zorganizowane przez studentów Rady Wydziału Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, pracowników Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

Wraz z opiekunami przybyli uczniowie trzeciej klasy z XXI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Tematyka warsztatów związana była z wyjątkowym i zróżnicowanym środowiskiem przyrodniczym Roztocza (głównie budową geologiczną, rzeźbą i działalnością wód płynących, rozwojem społeczno-gospodarczym oraz zmianami środowiska przyrodniczego pod wpływem antropopresji. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w badaniach terenowych.
Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzymał drobne upominki – gadżety UMCS.
 
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 
Fot. mgr Kamil Misztal
 

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2022