Warsztaty lokalne na temat "fake news"

23 stycznia 2023 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyły się warsztaty lokalne w ramach projektu Sprawdzam to! 2.0. prowadzone przez studentkę II roku geografii wojskowej i zarządzania kryzysowego: Julię Lisowską.

Program realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w Ramach Funduszy EOG.

Uczestnicy warsztatu – grupa studentów II roku geografii wojskowej i zarządzania kryzysowego, zapoznali się z pojęciem fake news oraz ich rodzajami, zwiększyli poziom swoich kompetencji w zakresie weryfikacji informacji. Wiedzę zdobywano poprzez wspólną dyskusję, tworzenie map myśli oraz podczas wykładu prowadzącej warsztat. Zdobyte informacje zweryfikowano poprzez zadania praktyczne, polegające na wyszukiwaniu wskazanych zagadnień w sprawdzonych źródłach.

Julia Lisowska

Więcej informacji o projekcie jest tutaj.

Fot. J. Lisowska

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2023