Warsztat "Automatyzacja procesu zarządzania incydentami”

Już jutro (31 marca) o godz. 10:00 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2D, Aula im. E. Romera) odbędzie się warsztat pn. „Automatyzacja procesu zarządzania incydentami” skierowany do studentów drugiego roku I st. geografii wojskowej i zarządzania kryzysowego.

Fot. Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

W trakcie warsztatu pokazane będą nowoczesne narzędzia do prowadzenia procesu zarządczego oraz praktyczne aspekty działania aplikacji Celius.

Aplikacja Celius to nowoczesne i intuicyjne portalowe narzędzie informatyczne, które pomaga w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi m.in. w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Przeprowadza organizację krok po kroku, wykorzystując scenariusz kryzysowy dedykowany danemu zagrożeniu. Aplikacja odbiera zgłoszenie o zagrożeniu, automatycznie informuje i zbiera zespół kryzysowy. Pracuje on z wykorzystaniem gotowych scenariuszy kryzysowych, list czynności do wykonania (check list), zaawansowanych funkcji geolokalizacji i komunikacji, raportów, analiz oraz dynamicznych rekomendacji. W aplikacji dostępne są również gotowe wzory instrukcji, procedur, oświadczeń i innych niezbędnych formatek potrzebnych do sprawnego działania zespołu kryzysowego.

Aplikacja tworzy zamknięte, bezpieczne środowisko informatyczne tworzące możliwość skutecznej pracy zespołu kryzysowego. Narzędzie pozwala na łączenie ze sobą członków sztabu kryzysowego w przestrzeni wirtualnej, umożliwiając efektywną współpracę w systemie rozproszonym. Elementy wspomagające działanie aplikacji są skonfigurowane z usługami specjalistycznymi operatora usług telekomunikacyjnych oraz dedykowanym sprzętem komputerowym.

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2023