Uroczysta immatrykulacja (ślubowanie) studentów I roku

Szanowni Państwo
Studenci I roku studiów I stopnia,

Uprzejmie informuję, że uroczysta immatrykulacja (ślubowanie) studentów I roku studiów I stopnia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, która odbędzie się w dniu 01 października 2020 r.  o godz. 9.00

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w stacjonarnej uroczystości może wziąć udział tylko 35 studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Osoby wytypowane otrzymają dodatkowe zaproszenie drogą mailową. Pozostali studenci będą mogli obserwować synchroniczną transmisję z immatrykulacji. Link zostanie przesłany w późniejszym terminie.

Po zakończeniu immatrykulacji, o godzinie 10.30 w auli Wydziału odbędzie się spotkanie informacyjne z władzami Wydziału i opiekunami kierunków. Także w tym przypadku będzie mogło w nim uczestniczyć jedynie 35 studentów, (które w sposób bezpośredni uczestniczyły w immatrykulacji). Dla pozostałych uruchomiona zostanie transmisja za pomocą aplikacji Teams (szczegółowe informacje zostały do Państwa przesłane mailowo). Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym jest obowiązkowe.

 

Dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS

Dziekan Wydziału NoZiGP

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    23 września 2020