Szkolenia dla studentów I roku

Informujemy, że w roku akademickim 2022/23 dla studentów I roku prowadzone będą następujące szkolenia (w języku polskim oraz języku angielskim) w formule on-line:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy (prowadzący: mgr Witold Muszyński),
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (prowadzący: dr Jakub Kosowski),
  • przysposobienie biblioteczne (prowadzący: mgr Grzegorz Szczypa).

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line. Szkolenia dostępne są na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS.

W celu realizacji szkoleń student powinien zalogować się (przy pomocy nazwy użytkownika i hasła identycznego jak do systemu USOS) na stronie:

https://kampus.umcs.pl

i wejść w:

Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Obowiązkowe szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie:

od 03.10.2022r. do 15.02.2023 r.

Z uwagi na wdrożenie nowego systemu bibliotecznego szkolenie z przysposobienia bibliotecznego zostanie uruchomione 09.01.2023 r.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS w dniach 16-17.02.2023 r.

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2022