Systemy informacji geograficznej w praktyce - studia podyplomowe

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Systemy informacji geograficznej w praktyce".

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich), ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły kierunki przyrodnicze, humanistyczne i techniczne oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Program studiów został zaktualizowany w 2020 roku i zaprojektowany w taki sposób, aby położyć szczególny nacisk przede wszystkim na praktycznej stronie wykorzystania narzędzi i oprogramowania GIS. Jest on wynikiem analizy potrzeb i oczekiwań osób zaczynających pracę z GIS. Autorzy przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na forach branżowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, systematycznie pojawiających się na rynku GIS.

Szczegółowe informacje o studiach są na stronie www.giswpraktyce.umcs.lublin.pl oraz w systemie rekrutacyjnym UMCS (tutaj). 

Serdecznie zapraszamy!

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2023