System parkingowy obsługujący Kampus Zachodni od 01.05.

 Dział Eksploatacji informuje, że od 1.05.2021 zostanie uruchomiony system parkingowy obsługujący Kampus Zachodni tj.:

 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 • Instytut Psychologii.

Z wjazdów na teren Kampusu od ul. Głębokiej (przy Instytucie Muzyki oraz budującym się Instytucie Pedagogiki) będą mogły korzystać tylko osoby uprawnione.

 • Pracownicy ww. jednostek organizacyjnych, którzy posiadają uprawnienia (tj. uzyskali zgodę na korzystanie z parkingów oraz uiścili opłatę parkingową za br. akademicki) będą korzystali z miejsc parkingowych przy użyciu wydanej karty dostępowej.
 • Około 80 miejsc parkingowych przewidziano również dla zainteresowanych studentów w/w Wydziałów. Ilość miejsc dla danej jednostki będzie proporcjonalna do ilości studentów danego Wydziału/Instytutu. Miejsca będą przydzielane zgodnie z informacją na stronie Wydziału/ Instytutu.  Opłata parkingowa dla studentów za semestr letni 2020/2021 będzie wynosiła 50 zł.
 • Istnieje możliwość wydania karty prepaid (odpłatność 10 zł) dla pracowników w/w Wydziałów, którzy wjeżdżają okazjonalnie na czas jednorazowo krótszy niż 20 minut.

Studentów zainteresowanych nabyciem uprawnień do korzystania z parkingu na terenie Kampusu Zachodniego w semestrze letnim 2020/2021 prosimy o zgłaszanie zainteresowania na adres email parkingi@umcs.pl, a w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na nr tel. 81 537 54 55.

W zgłoszeniu należy podać: swoje imię i nazwisko, adres, Wydział, kierunek i rok studiów oraz numer rejestracyjny samochodu i telefon kontaktowy.

W przypadku większego zainteresowania niż liczba miejsc parkingowych przewidzianych dla studentów danego Wydziału o przydziale miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za korzystanie z parkingu przez studentów UMCS ustalono na poziomie 50% odpłatności dla pozostałych osób tj. w wysokości 50 zł za semestr letni 2020/2021. Możliwość korzystania z parkingu przez studentów ustalana będzie na jeden semestr i przedłużana automatycznie na kolejny, po wniesieniu opłaty w wymaganej wysokości i weryfikacji kontynuacji kształcenia na danym Wydziale UMCS. Zwalniane miejsca parkingowe z puli przyznanej studentom będą udostępniane kolejnym, którzy zgłosili zainteresowanie (na adres mailowy  parkingi@umcs.pl), ale z powodu braku miejsc nie uzyskali dotychczas dostępu do miejsca parkingowego.

  Aktualności

  Autor
  Aleksandra Kiewel
  Data dodania
  20 kwietnia 2021