Światowy Dzień Mokradeł 2022 - fotorelacja

25 marca na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyły się obchody Światowego Dnia Mokradeł. Wydarzenie było przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką obszarów podmokłych. Światowy Dzień Mokradeł (World Wetlands Day) to międzynarodowe wydarzenie obchodzone 2 lutego. Święto to obchodzone jest w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej (Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego). Celem ustanowienia obchodów jest popularyzacja wiedzy na temat roli przyrodniczej mokradeł a także ich ogromnego, choć często nie docenianego, znaczenia dla codziennego życia człowieka. Z uwagi na pandemię jego obchody na UMCS zostały przesunięte na 25 marca. Wśród organizatorów, poza pracownikami Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, byli przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego.

Więcej informacji o wydarzeniu

Fot. Michał Zembrzycki 

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2022