Światowy Dzień Mokradeł

3 lutego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2d) odbędą się obchody Światowego Dnia Mokradeł. Tegoroczna 6 edycja wydarzenia składa się z dwóch części – popularnonaukowej oraz sesji naukowej. Hasło tegorocznej edycji to „Już czas na przywrócenie mokradeł”.

Część popularnonaukowa obejmująca wykłady, warsztaty, konkursy i wystawy jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką obszarów podmokłych (dla szkół obowiązuje rejestracja na wydarzenie*).

Zapraszamy do oglądania transmisji online wydarzenia:

Komitet Naukowy, odpowiedzialny za program wydarzenia, stanowią wybitni specjaliści z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, mający dorobek naukowy związany z obszarami wodno-torfowiskowymi wschodniej Polski.

Wśród organizatorów, poza pracownikami Instytutu Nauk Ziemi i Środowisku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, są także przedstawiciele innych jednostek UMCS (m.in. Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Nauk Biologicznych czy Ogrodu Botanicznego UMCS). W imprezę licznie zaangażowani są studenci, przedstawiciele kół naukowych i doktoranci.

Wykłady

Na program wydarzenia składają się 3 wykłady, w trakcie których dowiemy się m.in.: jaki związek mają mokradła ze zmianą klimatu, a zmiana klimatu z utratą mokradeł, jakie korzyści dają człowiekowi „zdrowe mokradła”, co można zrobić aby przywracać je ludziom i przyrodzie, jakie działania prowadzone są w Poleskim Parku Narodowym, aby chronić jego „perły” – unikalne gatunki i siedliska czy wreszcie jakie walory przyrody ożywionej spotkamy na transgranicznym Polesiu – jednym z najdzikszych zakątków Europy.

13 warsztatów tematycznych

Ponieważ tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest restytucja czyli odtwarzanie, przywracanie funkcji zdegradowanych mokradeł dużo uwagi w trakcie warsztatów poświęcimy właśnie tej tematyce (np. w trakcie warsztatów „Bóbr – architekt mokradeł” oraz „Co zrobić z tym bagnem? - warsztaty projektowe”). Żeby jednak skutecznie odtwarzać mokradła, warto poznać ich specyfikę w mikro i makroskali (służyć temu będą m.in. warsztaty laboratoryjne: „Ląd i woda okiem ekologa - zaprojektuj własny ekosystem wodno-torfowiskowy”; „Torfowisko pod mikroskopem” czy „Niezwykłe właściwości gleb terenów podmokłych”), a także popatrzeć na nie z góry (warsztaty komputerowe „Okiem satelitów - wykorzystanie źródeł teledetekcyjnych w badaniu obszarów podmokłych”) czy odczytać ich zmienność z dawnych i współczesnych map (temu poświęcone są warsztaty komputerowe „Historia mokradeł zapisana na mapach”). A zarówno na zdrowe, jak i przekształcone mokradła zabierze nas ich ambasador - żuraw.

Wystawy

„Wszystko jest z wody II” – wystawa prac malarskich autorstwa dr inż. Małgorzaty Gorzel (Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie)

„W krainie bagien i moczarów” - wystawa fotograficzna przygotowana przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

 „Rok z życia żurawia” – wystawa fotograficzna autorstwa Sławomira Wróbla(Poleski Park Narodowy)

Konkursy

W trakcie wydarzenia odbędą się również konkursy wiedzy o mokradłach (z wykorzystaniem smartfonów), a także konkurs „Mokradła inspirują”, gdzie oprócz znajomości mokradeł będzie liczyć się przede wszystkim kreatywność uczestników!

Część Naukowa

Będą to rozmowy w gronie specjalistów – naukowców i praktyków, o aktualnie realizowanych i zakończonych projektach a także walorach przyrodniczych obszarów wodno-błotnych, ochronie gatunków i siedlisk, współpracy transgranicznej czy wpływie zmian klimatu na zachowania awifauny.

Patroni wydarzenia

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Sponsorami imprezy są: Wydawnictwo Paśny Buriat, Fundacja dla Przyrody, Zagroda Poleska (producent Pastyły Poleskiej), Leśni Kumple oraz Craftbe.

UWAGA: W trakcie wydarzenia włączamy się także w zbiórkę koleżeńską UMCS, z której dochód przeznaczamy na pomoc Julii Barabas (można będzie zakupić symboliczną cegiełkę – wyjątkowe produkty mokradłowe przekazane przez sponsorów i partnerów wydarzenia).

Szczegółowy program obchodów - kliknij tutaj!

Link do transmisji na żywo

*Limit miejsc został wyczerpany, możliwe tylko uczestnictwo online - rejestracja: mokradla@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2023