Sukces naszych absolwentów

Miło nam poinformować, że w II edycji Konkursu naukowego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu szeroko pojętej regionalistyki, zorganizowanego przez European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska nagrodzeni zostali absolwenci naszego Wydziału w grupie prac magisterskich:

  • nagrodę I stopnia otrzymała mgr inż. Izabela Serafin za pracę pt.” Lokalna polityka przestrzenna i rozwojowa a atrakcyjność inwestycyjna miasta – na przykładzie Łodzi i Wrocławia (promotor dr hab. Artur Myna, prof. UMCS),
  • nagrodę II stopnia otrzymała mgr inż. Julita Capik za pracę pt. „Współpraca miast w sieci Cittaslow w województwie warmińsko – mazurskim” (promotor dr Dagmara Kociuba),
  • wyróżnienie otrzymała mgr inż. Jolanta Sadownik za pracę pt. „Lokalna polityka przestrzenna i rozwojowa a konflikty przestrzenne na przykładzie Radomia” (promotor dr hab. Artur Myna, prof. UMCS).

Składamy serdecznie gratulacje laureatom, wyróżnionym oraz ich promotorom i życzymy dalszych sukcesów.

Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie ERSA - Sekcja Polska.

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2022