Stypendystka Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Dr Iryna Kostetska jest od 1 października stypendystką Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Od lewej: Dziekan WNoZiGP, dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS, dr Iryna Kostetska oraz opiekun stażu, dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka, prof. UMCS

Od 1 października 2021 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizuje badania dr Iryna Kostetska. Jest to Jej kolejny pobyt na naszym Wydziale (poprzednie możliwe były w ramach: Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, Stypendiów Polskiego Komitetu ds. UNESCO). Obecny finansuje Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego na rok akademicki 2021/2022 (temat badawczy: Kierunki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich: doświadczenia europejskie i ukraińskie realia). Podobnie jak w przypadku poprzednich wizyt Pani Iryna Kostetska będzie prowadziła badania pod opieką dr hab. Bogusławy Baran-Zgłobickiej.

Dr Iryna Kostetska przygotowuje rozprawę habilitacyjną pt. „Strategiczne planowanie rozwoju wsi” na Narodowym Uniwersytecie Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy w Kijowie, a jej promotorem jest dr hab., prof. Alexander Ermakov. Podczas stażu na UMCS będzie kontynuować badania, których celem jest analiza uwarunkowań i ocena poziomu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wskazanie obszarów priorytetowych i identyfikacja głównych problemów mają być podstawą sformułowania rekomendacji w zarządzaniu terenami rolniczymi na Ukrainie.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2021