Stypendium Prezydenta Miasta Lublin przyznane studentowi wydziału

Gratulujemy Panu Kamilowi Kultysowi, studentowi Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej z kierunku Geografia otrzymania stypendium Prezydenta Miasta Lublin.

Na zdjeciu powyżej Pan Kamil Kultys podczas pracy w laboratorium - analiza osadu z rdzenia pobranego z jeziora mająca posłużyć wskazaniu działalności człowieka, zdarzeń ekstremalnych i ocenić ich wpływ na funkcjonowanie zbiorników akumulacji biogenicznej w Dolinie Środkowej Wisły.

Pan Kamil Kultys otrzymał stypendium naukowe "Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów" na rok akademicki 2020/21Nagroda została przyznana na podstwaie wysokiej średniej ocen ze studiów i osiągnięć naukowych: czynnego udziału w konferencjach, autorstwa/współautorstwa rozdiałów w monografiach naukowych, pracy w projektach badawczych. Ocenie podlegały osiągnięcia z ostatnich dwóch lat działań.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz realizowania swoich pasji badawczych.

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    11 lutego 2021