Stypendium Ministra przyznane studentom Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Z ogromną przyjemnością inforujemy, że studenci Wydziału Nauk o Ziemi i Gopsodarki Przestrzennej UMCS 

Pan Daniel Stempurski z II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja.

Pan Kamil Kultys z II roku studiów drugiedo stopnia na kierunku Geografia

otrzymali na rok adademicki 2020/2021 stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia.

 

Serdecznie gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów.

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    26 lutego 2021