Spotkanie przedstawicieli władz rektorskich z laureatami prestiżowych konkursów

15 grudnia br. przedstawiciele władz rektorskich w osobach prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, rektora UMCS i prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia spotkali się z laureatami prestiżowych konkursów, z twórcami innowacyjnych projektów. Wśród wyróżnionych byli współtwórcy raportu „Analiza napływu studentów do Lublina”, powstałego przy udziale członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie pod opieką merytoryczną dr. Piotra Demczuka, we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego „KWATERNION” z Politechniki Lubelskiej pod opieką merytoryczną dr Ewy Łazuki, prof. Uczelni. Ostatnim etapem współpracy z UM Lublin było opracowanie aplikacji internetowej, która została opracowana przez Patryka Bilskiego i Alicję Nieć ze Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków „GeoIT” UMCS. Baza danych została przetworzona przy udziale Piotra Urbańskiego ze Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie.

Źródło informacji

 

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2022