Spotkania Informacyjne nt. Programu Horyzont 2020

Horyzont 2020, realizowany w okresie 2014-2020 i dysponujący budżetem 77 mld euro, to największy w historii Unii Europejskiej program finansujący badania i innowacje. Od 2016 r. udział polskich instytucji w programie Horyzont 2020 będzie dodatkowo premiowany środkami z MNiSW, co przełoży się na wzrost wynagrodzeń dla naukowców.

Chcąc zachęcić pracowników UMCS do aplikowania o środki dostępne w ramach programu Horyzont 2020 proponujemy zorganizowanie Spotkania Informacyjnego. Pracownicy Biura ds. Projektów Międzynarodowych skonsultują wówczas Państwa pomysły i opowiedzą o aktualnie otwartych oraz zbliżających się konkursach, zasadach aplikowania, a także sposobach poszukiwania partnerów międzynarodowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem Spotkania Informacyjnego nt. Programu Badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 na Państwa Wydziale, prosimy o kontakt z p. Marleną Wosiak, tel. 537-54-58, e-mail:marlena.wosiak@umcs.pl, oraz podanie sugerowanego terminu spotkania (preferujemy terminy w okresie od 08.02. do 11.03.2016 r.).

Z Państwa strony liczymy na udostępnienie sali z rzutnikiem i ekranem oraz możliwością połączenia z Internetem. Konieczni są również słuchacze, czyli min. 5-10 zainteresowanych osób na każdym spotkaniu.

Istnieje również możliwość dołączenia się do już zaplanowanego spotkania(zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz internetowy):

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii, 10.02.2016r., godz. 12.00
 • Wydział Humanistyczny, 17.02.2016r., godz. 10.00
 • Wydział Politologii, 26.02.2016r., godz. 12.00

Prosimy mieć jednak na uwadze, iż program będzie dostosowany do tematyki badawczej danej jednostki UMCS. Szczegółowe informacje organizacyjne dostępne będą wkrótce w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej pod numerem telefonu 81 537 54 58.

Konsultacje indywidualne prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach!

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl

  Aktualności

  Autor
  Marlena Wosiak
  Data dodania
  27 stycznia 2016