SKNP „SmartCity” zaprojektuje tereny rekreacyjne w Kocku

20 kwietnia 2022 roku członkowie Koła Naukowego Planistów ,,SmartCity”: inż. Patrycja Adamczyk, inż. Konrad Pucek, inż. Jakub Burdzy, Patryk Pawluczuk, Anna Puchacz, Marta Piesta, Rafał Burek, Weronika Szymanek, Weronika Dajek i Jagoda Sienkiewicz wraz z opiekunem koła dr Dagmarą Kociubą odbyli wyjazd do Kocka w celu spotkania z władzami gminy oraz przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczo-urbanistycznej terenu, który będzie przedmiotem kolejnego projektu realizowanego przez Koło. Na miejscu powitał nas Kierownik Referatu Budownictwa, Nieruchomości, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Pan Marek Przystupa, który oprowadził nas po obszarze, na którym będzie wykonywany projekt. Teren położony jest około 1,5 km od centrum miejscowości. Dawniej znajdowało się tu wyrobisko piasku. Obecnie miejsce to nie jest zagospodarowane, ale posiada bardzo duży potencjał zarówno pod względem sąsiedztwa - w bezpośrednim sąsiedztwie znajdując się osiedla mieszkaniowe oraz szkoła, a także urozmaiconej rzeźby terenu. W planach jest zaprojektowanie w tym miejscu terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z wykorzystaniem istniejących walorów przyrodniczych obszaru. Po zakończonej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kocka odbyło się spotkanie z Burmistrzem Kocka Panem Tomaszem Futerą, na którym omówiono plany i koncepcje zagospodarowania terenu objętego projektem, a także obszary przyszłej współpracy. Poznaliśmy także problemy i potencjały Kocka oraz niezwykle bogatą historię miasta.

Patryk Pawluczuk, SKNP ,,SmartCity”

Fot. SKNP "SmartCity" 

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 kwietnia 2022